Język rosyjski
Dla dzieci i młodzieży

JĘZYK ROSYJSKI

Słuchacze mają do wyboru dwa tryby nauki:

Mniej intensywny: zajęcia 1 raz w tygodniu 50 minut

Bardziej intensywny: zajęcia 2 razy w tygodniu po 50 minut

Podczas wszystkich kursów językowych kładziemy przede wszystkim nacisk na umiejętność komunikowania się w danym języku. Niemniej jednak rozwijane są wszystkie umiejętności językowe – mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie.

Korzystamy z różnych metod nauczania aby zajęcia zawsze były ciekawe i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom naszych Słuchaczy.

© 2021 Language Solutions / Centrum języków obcych