Egzamin po 8 klasie
Przygotowanie do części językowej egzaminu

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Gwarantujemy kompleksowe przygotowanie do części językowej egzaminu.

Podczas zajęć przerobimy wszystkie zagadnienia, powtórzymy potrzebną gramatykę.

Będziemy ćwiczyć wszystkie sprawdzane umiejętności językowe – rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

© 2021 Language Solutions / Centrum języków obcych