Język angielski dla dorosłych
Zapraszamy dorosłych w każdym wieku

Język angielski dla dorosłych

Oferujemy szeroki zakres kursów językowych z języka angielskiego dla dorosłych, dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania, od początkujących do zaawansowanych. Nasze kursy są zorganizowane w kilku poziomach, począwszy od A1 (podstawowy) aż do C2 (zaawansowany), aby zapewnić każdemu kursantowi odpowiednią ścieżkę rozwoju językowego. Celem każdego kursu jest zapewnienie efektywnej nauki i przygotowanie kursantów do osiągnięcia konkretnych umiejętności językowych. 

Oto opis każdego z naszych kursów: 

Poziom A1 – Podstawowy
Cele kursu: Zapoznanie się z podstawowym słownictwem i gramatyką angielską. Poznanie alfabetu i prostych zwrotów oraz zdolność do tworzenia krótkich zdań. Rozwijanie umiejętności komunikacji w prostych sytuacjach. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać podstawowych słów i zwrotów w codziennych sytuacjach. Prowadzić krótkie rozmowy na tematy takie jak pozdrowienia, prezentacje, pytania o osobę i miejsce. 

Poziom A2 – Podstawowy
Cele kursu: Rozwijanie słownictwa i zdolności rozumienia prostych tekstów i rozmów. Tworzenie bardziej złożonych zdań i rozszerzanie kompetencji w mówieniu i słuchaniu. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać podstawowych zwrotów oraz wyrażeń w codziennych sytuacjach. Prowadzić rozmowy na tematy takie jak zakupy, jedzenie, podróżowanie. 

Poziom B1 – Średniozaawansowany
Cele kursu: Rozwijanie umiejętności komunikacji w bardziej złożonych sytuacjach. Doskonalenie słownictwa i zdolności czytania oraz pisania. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać bardziej zaawansowanego słownictwa i gramatyki. Prowadzić rozmowy na tematy takie jak praca, hobby, opinie. 

Poziom B2 – Zaawansowany
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności komunikacji w różnorodnych kontekstach. Rozwijanie zdolności do czytania i rozumienia bardziej zaawansowanych tekstów. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać bardziej zaawansowanych zwrotów i wyrażeń. Prowadzić rozmowy na tematy takie jak polityka, kultura, media. 

Poziom C1 – Zaawansowany
Cele kursu: Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i opinii w jasny i precyzyjny sposób. Rozwijanie umiejętności czytania i analizy tekstów literackich i naukowych. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać zaawansowanego słownictwa oraz gramatyki. Prowadzić rozmowy na tematy takie jak filozofia, nauka, literatura. 

Poziom C2 – Profesjonalny
Cele kursu: Doskonalenie biegłości w języku angielskim na poziomie zawodowym. Rozwijanie umiejętności redagowania tekstów i wygłaszania prezentacji. Co kursant będzie umiał po kursie: Rozumieć i używać zaawansowanego słownictwa w kontekstach zawodowych. Prowadzić zaawansowane rozmowy i negocjacje biznesowe. Pisać skomplikowane teksty i prezentacje. 

Długość każdego kursu może wynosić 65 lub 120 godzin, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów kursanta. Nasza oferta kursów językowych jest elastyczna i dostosowana do różnych poziomów zaawansowania, aby każdy kursant mógł osiągnąć swój cel w nauce języka angielskiego.


© 2021 Language Solutions / Centrum języków obcych