Musical English
Angielski dla dzieci od 4 do 6 roku życia

MUSICAL ENGLISH

Angielski dla dzieci od 4 do 6 roku życia

Zajęcia Musical English są kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz nauka w sposób aktywny i trwały słów, zwrotów i całych zdań. Dzieciom pomaga pacynka programu- królik Ra-Ra Rabbit. Dzieci mają możliwość używania języka w sposób komunikatywny, są zachęcane do eksperymentowania z nim, rytmizowania, śpiewania, oraz tworzenia własnych rymowanek. Nieodzowne  w tym procesie są płyty Musical English, których dziecko aktywnie słucha w domu. Zajęcia są bardzo energiczne, prowadzone w sposób dla dzieci atrakcyjny, efektywny i polisensoryczny. Z ogromną bazą pomocy dydaktycznych

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50minut. Cały kurs to 33 spotkania.

© 2021 Language Solutions / Centrum języków obcych