Dla Młodzieży

Kursy językowe dla młodzieży.nkidziez

Zapraszamy na  kursy językowe dla młodzieży.
W wieku 13 – 15
oraz w wieku od 16 – 17 lat.
Kursy trwają od października do czerwca i obejmują 80 godzin lekcyjnych.

 

 

Spotkania dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Kursy realizowane są na trzech stopniach zaawansowania.
Rekrutacja poprzedzona jest krótkim testem i rozmową z instruktorem w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania.

Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub wysyłając maila.

 Zapraszamy również na kursy przygotowujące do Egzaminu Po Szkole Podstawowej i Matury!
Rekrutacja poprzedzona jest krótkim testem i rozmową z instruktorem w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania. Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub wysyłając maila.

W ramach kursów egzaminacyjnych przeprowadzane są egzaminy próbne!
Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Program zajęć opracowany jest w oparciu o obowiązujące wymagania egzaminacyjne. W trakcie trwania kursu przeprowadzane są egzaminy próbne, w czasie których słuchacze maja możliwość sprawdzić swoje umiejętności.

Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminów maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Program zajęć opracowany jest w oparciu o wymagania egzaminacyjne. W trakcie trwania kursu przeprowadzane są egzaminy próbne, w czasie których słuchacze maja możliwość sprawdzić swoje umiejętności.

Bogaty program naszego kursu pozwoli uczniom rozwinąć i udoskonalić wszystkie sprawności językowe:

  • rozumienie ze słuchu (test typu prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dobieranie)
  • rozumienie tekstu czytanego (test typu prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dobieranie)
  • tworzenie wypowiedzi ustnej (prezentacja tematu/na podstawie ilustracji/prezentacja oraz dyskusja)
  • tworzenie wypowiedzi pisemnej (krótkie i długie teksty użytkowe oraz opowiadanie, opis, recenzja i rozprawka)

Zaznajomią się także gruntownie z samym egzaminem oraz wszystkimi typami zadań maturalnych i udoskonalą strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań.