Dla Młodzieży

Kursy językowe dla młodzieży.nkidziez

Zapraszamy na  kursy językowe dla młodzieży.
W wieku 13 – 15
oraz w wieku od 16 – 17 lat.
Kursy trwają od października do czerwca i obejmują 80 godzin lekcyjnych.

 

 

Spotkania dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Kursy realizowane są na trzech stopniach zaawansowania.
Rekrutacja poprzedzona jest krótkim testem i rozmową z instruktorem w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania.

Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub wysyłając maila.

 Zapraszamy również na kursy przygotowujące do Egzaminu Po Gimnazjum I Matury!
Rekrutacja poprzedzona jest krótkim testem i rozmową z instruktorem w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania. Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub wysyłając maila.

W ramach kursów egzaminacyjnych przeprowadzane są egzaminy próbne!
Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Program zajęć opracowany jest w oparciu o obowiązujące wymagania egzaminacyjne. W trakcie trwania kursu przeprowadzane są egzaminy próbne, w czasie których słuchacze maja możliwość sprawdzić swoje umiejętności.

Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminów maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Program zajęć opracowany jest w oparciu o wymagania egzaminacyjne. W trakcie trwania kursu przeprowadzane są egzaminy próbne, w czasie których słuchacze maja możliwość sprawdzić swoje umiejętności.

Niezbędne Struktury Gramatyczne

 1. 1. Czasy teraźniejsze
 2. 2. Czasy przeszłe
 3. 3. Czasy “perfect”
 4. 4. Czasy przyszłe
 5. 5. Zdania warunkowe
 6. 6. Konstrukcje There is/It is
 7. 7. Strona bierna
 8. 8. Czasowniki modalne
 9. 9. Rzeczowniki policzalne/niepoliczalne, przedimki
 10. 10. Zaimki nieokreślone
 11. 11. Przymiotniki w funkcji dzierżawczej i zaimki dzierżawcze
 12. 12. Przymiotniki/Konstrukcje so, such, too…
 13. 13. Mowa zależna i pytania pośrednie
 14. 14. Zdania przydawkowe
 15. 15. Spójniki
 16. 16. Przyimki czasu/miejsca/po czasownikach/po przymiotnikach
 17. 17. Składnia czasowników

Słownictwo obowiązujące na egzaminie

 1. 1. Człowiek
 2. 2. Dom
 3. 3. Szkoła
 4. 4. Praca
 5. 5. Życie rodzinne i towarzyskie
 6. 6. Żywienie
 7. 7. Zakupy i usługi
 8. 8. Podróżowanie i turystyka
 9. 9. Kultura
 10. 10. Sport
 11. 11. Zdrowie
 12. 12. Nauka i technika
 13. 13. Świat przyrody
 14. 14. Państwo i społeczeństwo
 15. 15. Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

Bogaty program naszego kursu pozwoli uczniom rozwinąć i udoskonalić wszystkie sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu (test typu prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dobieranie)
 • rozumienie tekstu czytanego (test typu prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dobieranie)
 • tworzenie wypowiedzi ustnej (prezentacja tematu/na podstawie ilustracji/prezentacja oraz dyskusja)
 • tworzenie wypowiedzi pisemnej (krótkie i długie teksty użytkowe oraz opowiadanie, opis, recenzja i rozprawka)

Zaznajomią się także gruntownie z samym egzaminem oraz wszystkimi typami zadań maturalnych i udoskonalą strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań.