Dla Firm

Oferta dla firm i instytucji „Language in business”firma

Z myślą o klientach korporacyjnych, przygotowaliśmy ofertę
dla dużych, małych i średnich firm.

Kursy mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i w grupach w dowolnym
terminie, który ustalamy z klientem.

Przy planowaniu kursu bierzemy pod uwagę potrzeby i sugestie pracowników.
Kurs może zatem dotyczyć zarówno opanowania słownictwa biznesowego
jak i  rozwijaniu umiejętności porozumiewania się w języku obcym.
Program może również uwzględnić autentyczne materiały wykorzystywane w firmie.

Specjalna zaletą naszych kursów jest elastyczność.

Żadne zajęcia nie przepadają!

W razie potrzeby można je odwołać odpowiednio wcześnie,
a zostaną odrobione pod koniec semestru.